Hjem

Klemens Kro

Skudt i sænk og kølhalet af Kommunens anlæg BRK og BEOF: "Ikke os, nok de underjordiske"?

Tæring på Varmerør

 'skabte varmtvandskade på vores kro'


Den 26. september 2016 brød h...... løs da kælderen kom under vand og pludselig var som en sauna. Vi kontakte Varmeforsyningen (BEOF), der straks kom og standsede varmtvandsfloden under vores ejendom, udskiftede deres tærede rør i kommunens vej, kørte rør og gammelt jord væk, lappede hullet og kørte så hjem.

 

Skadens skete på en måde, så fjernvarmens varme vand fossede ind under kroen og skadede væsentlige dele af bygningerne i en sådan grad, at Vi måtte standse driften og har siden benyttede store personlige ressourcer på en retssag i et forsøg på at få retfærdighed.

 

Hverken Bornholms Regionskommune(BRK) eller deres varmeforsyning har gjort noget som helst for at vedstå sig skaden på vores ejendom. Tvært i mod har de sat stjerneadvokater ovrefra på os (f.eks. fra Bech Bruun), der herefter har hjulpet med at spinde historien og påklæde deres vurderingsmand, hvis kunstige bevismateriale herefter skulle danne grundlag for dommerens beslutning.

 

BEOF er fremkommet med en fuldstændig vanvittig historie om; ”at ”nogen” skulle have stukket et brolæggerspyd ned i fjernvarmerørets isolerings kappe, hvorved selve fjernvarmerøret "desværre" herved skulle have være tæret på et sted af indkommende regnvand oppefra. Regnvand som skulle have været silet godt 90 cm ned gennem kommunens asfalt, grus, skærver og lerjord og herefter gået ind gennem et millimeter stort hul på siden af isoleringskappen. Lige efter skaden foretog vi flere stikprøver langs røret længere nede langs vejen, blot under græsset i stedet. Jorden var fuldstændig tør!


Vurderingsmanden har iøvrigt udtalt at et rør masimalt kan tære op til 15 cm fra indgangshullet i isoleringskappen. Trods det ser det ud til at de alligevel får medhold, trods ovenstående billede tydeligt viser på ringene i vandet, at der var mere end et hul på røret over en afstand på godt en meter.

 

Desværre har forsyningen kun gemt et lille stykke af dette rør, resten er smidt væk. Derfor har denne del naturligvis ikke have kunnet været undersøgt af deres vurderingsmand.


Kontakt:

Tlf.+45 20 29 08 04  

Email: mrc@quality-product.com

Indgangshullet i isolerings

kappen på BEOF's varmerør

'Bemærk hvor lille hullet reelt er (kun få mm.)'

Billedet er taget lige efter skaden under et møde med driftschefen på BEOF (der fremviste røret).


Røret ligger ca. 90 cm under asfalten i kommunens vej ned mod Hasle.  Hvis et brolæggerspyd skulle have forårsaget dette, så skulle spyddet have været banket ca. 90 cm skråt ned i gennem asfalt skærver og jord, iøvrigt fra en  meget usandsynlig vinkel i forhold til husmur, brønd og kantsten.

 

Men hvem skulle have gjort det?, da det jo alene er kommunen, der kan give tilladelse til opgravning i deres vej.

 

Kommunens ler-register viser da heller ikke, at der har været opgravninger på stedet mellem rørnedlæggelsen og skadestidspunktet i september 2016. Derfor kan det kun være forsyningen selv, der har gravet på stedet.


Alligevel denne mærkværdige historie, hvor det nærmest kun kan have været ”de underjordiske"...bedre kendt som "Krølle Bølle" eller "Bobbarækus", der har kunnet kravle ind under vejen og forsaget skade på røret...….

 

På dette grundlag har dommeren på Bornholm i en Del-dom frikendt de offentlige parter fra det objektive ansvar. Dybt uforståelig for os, da det jo er Fjernvarmens varme vand, der har ødelagt vores ejendom og derfor ikke kan forstå, at vi skal tage skylden for deres anlægs katastrofer. Anlægget ligger i øvrigt udenfor vores grund og vi kan ikke have haft nogen som helst indflydelse på dette.

 

Vi har nu været henvist til selv at skulle bevise et såkaldt Culpa-ansvar, dvs. at forsyningen skulle have et ansvar i forhold til drift, materialesvigt eller kontrolsvigt. Dette er nærmest er en umulig opgave, da vi ikke har mulighed for at vide hvad der foregår i forsyningen. Endvidere kan forsyningen helt suverænt selv bestemme hvordan og hvad de vil give os af informationer.


De besidder i øvrigt et kæmpe kapacitetsapparat, der arbejder i mod dette, hvilket vi for egne penge, slet ikke kan matche. Derfor er det nu nærmest en umuligt opgave at vinde noget som helst i byretten, der kommer med en fuld dom d.22. maj 2020.


Kom til Hinkebal på klemens

'Store skader på vægge, gulve og lofter'


i en sådan grad at man alene kan benytte den store sal til at hinke over skaderne. Væggene skrider og lofkonstruktionen giver sig i sidebygningen ned mod Hasle.

 

Forsyningen har udlagt hundredevis af kilometer fjernvarmerør ud på hele Øen, om hvis kvalitet og holdbarhed, som vi er en del bornholmere, der kan være noget i tvivl om. Lignende brud vil kunne betyde tab og ekstraomkostninger for os alle... måske netop derfor den store digterkunst fra det offentlige embedes side....

 

Det er meget vanskelig at vinde en sag i dag, da det objektive ansvar for skades-volder er gjort så uforståeligt, at skadesvolder let kan stikke af fra ansvaret.


Det er især ”det offentlige”, der benytter sig af disse muligheder, da de jo blot kan fiske penge op af borgernes lommer og kører løs, Vi andre må der i mod selv skal finde pengene til at betale; dyre advokater(3000 + moms i t.), vurderingsmænd etc. Så ofte giver folk op og modparten slipper dermed let. Det er nok det Forsyningen håber der vil ske her også.

 

Næ intet er som i gamle dage, hvor ansvaret var mere rimeligt placeret som i fx ”Ålborg klosterdommen”, hvor højesteretsdommeren kom Vorherres nonner til undsætning ved at give bygherren det objektive ansvar for skade på klosteret, der kom fra pilotering på naboejendommen. Her var det således piloteringen, der blev det objektive grundlag hos os er det vel det varme fjernvarmevand, der skyllede ind under vores ejendom fra BEOF anlæg i kommunens vej.

 

Hvis Medier, politikkere eller andre, der vil gøre noget, ønsker at komme til ”hinkebal på kroen”… se kroen og dens skade indefra og hinke over skaderne, er i velkommen til at kontakte os.


Klemens Storegade 12, 3782 Klemensker, Danmark

www.klemens-kro.dk


Facebookgruppe undervejs-> støt op om os

Copyright © All Rights Reserved