Hjem

Klemens Kro

Skudt i sænk og kølhalet af Kommunens anlæg BRK og BEOF: "Ikke os, nok de underjordiske"?

Tæring på Varmerør

'Ødelagt af Varmtvandsflod under kro'


Den 26. september 2016 brød h...... løs da kælderen kom under vand og pludselig var som en sauna. Vi kontakte Varmeforsyningen (BEOF), der straks kom og standsede varmtvandsfloden under kommunens vej, udskiftede deres rør, kørte rør og gammelt jord væk, lappede hullet og kørte hjem.


Det skete på en måde, så det varme vand fossede ind under kroen og skadede væsentlige dele af bygningerne i en sådan grad, at Vi måtte standse driften og har siden benyttede store personlige ressourcer på en retssag i et forsøg på at få retfærdighed, men det er svært?


Vigtige dele af bevismaterialet er nemlig forsvun-det og både de og deres ejer BRK nægter sig skyldige, med en historie fra de varme lande…..


Parterne forsøger at undgå ansvaret med en historie om; ”at ”nogen” må have stukket et brolæggerspyd ned i fjernvarmerørets isolerings kappe, hvorved selve fjernvarmerøret "desværre" herved er tæret et sted på røret og er skyld i skaden”.


En vurderingsmand har udtalt at et rør masimalt kan tære op til 15 cm fra indgangshullet i isoleringskappen. Trods det viser ringene i vandet på billedet ovenfor, at der er 3 klare huller i røret over godt en meter, så det er fuldstændig umuligt for os at forstå, hvordan kommunen (BRK og BEOF) kan slippe for at have et objektivt ansvar for deres varmerør i kommunens vej?.


Desværre har forsyningen kun gemt et lille stykke af dette rør, resten er smidt væk.

Indgangshullet i isolerings

kappe på røret

Bemærk hvor fint, rent og lige det er skåret.


Røret ligger ca. 90 cm under asfalten i kommunens vej ned mod Hasle.  Hvis et brolæggerspyd skulle have forårsaget dette, så skulle spyddet have været banket ca. 90 cm skråt ned i gennem asfalt skærver og jord, iøvrigt fra en  meget usandsynlig vinkel i forhold til husmur, brønd og kantsten.


Men hvem skulle have gjort det?, da det jo alene er kommunen, der kan give tilladelse til opgravning i deres vej.


Det ser da heller ud til at nogen har gravet på stedet mellem rørnedlæggelsen og skadestids-punktet i septemper 2016. Der er nemlig ikke anført noget som helst i ledningsregisteret efter oplysning fra kommunen. Der var heller ikke tegn på det i asfalten før skaden.


I vor verden er dette; ”historien om de underjordiske"...bedre kendt som "Krølle Bølle" eller "Bobbarækus", der jo er de eneste, der kan kravle ind under vejen og drille, uden man kan se hvor det kommer fra...….

 

Retssagen kører stadig i byretten og det ser ud til at tage mange år, da Kommune og forsyning med alle midler holder denne historie kørende. Da bevisbyrden ligger hos os, så er det gjort vanskelig at modbevise ”in fakta”, da BEOF jo har smidt dele af bevismaterialet væk og endvidere ikke vil give os adgang til spildrapporter m.v..

Kom til Hinkebal på klemens

Store skader på vægge, gulve og lofter


i en sådan grad at man alene kan benytte den store sal til at hinke over skaderne. Væggene skrider og lofkonstruktionen giver sig i sidebygningen ned mod Hasle.


Forsyningen har udlagt hundredevis af kilometer fjernvarmerør ud på hele Øen, om hvis kvalitet og holdbarhed, som vi er en del bornholmere, der kan være noget i tvivl om. Lignende brud vil kunne betyde tab og ekstraomkostninger for os alle... måske netop derfor den store digterkunst fra det offentlige embedes side....

 

Intet er som i gamle dage, hvor ansvaret logisk set var placeret langt mere rimeligt hos, dem der naturligt er ansvarlig for en skade på andres ejendom (det objektive ansvar). Fx som i ”Ålborg klosterdommen”, hvor den der var skyld i ejendomsskade i forbindelse med en pilotering nær klosteret blev gjort ansvarlig. Desværre fortid i dag.


Vi skulle leve i et af verdens bedste samfund, hvor fornuften råder og hvor der altig dømmes retfærdig?. Så her et spørgsmål til Alle incl.-> Hvad er det for et samfund vi er ved at opbygge, hvor en flugtbilist blot kan køre éen over, stikke af fra ansvaret og så endda få rettens udsagn for at dette er helt ok?

 

Kan det virkelig være rigtig at en offentlig virksomhed - der jo får betalt hele sagsførelsen af borgerne i kongeriget - så let kan stikke af fra et uheld, som dette. Burde de som vores folkevalgte i stedet ikke være det helt store forbillede for dyd og retfærdighed"? I stedet for som her, hvor man er hævet over en hver form for etik og moral og blot kan slippe væk fra gerningen med en simpel røverhistorie?


Hvis Medier, politikkere eller andre, der vil gøre noget, eller ønsker at komme til ”hinkebal på kroen”… se kroen og dens skader indefra, er i velkommen til at kontakte os.


Kontakt:

Tlf.+45 20 29 08 04  

Email: mrc@quality-product.com
Klemens Storegade 12, 3782 Klemensker, Danmark

www.klemens-kro.dk


Facebookgruppe undervejs-> støt op om os

Copyright © All Rights Reserved